Partners

 

Wij beschouwen het als onze missie om de in de film behandelde problematiek bij een zo ruim mogelijk publiek onder de aandacht te brengen. Dit zonder financiële oogmerken. Daaruit volgt dat wij partnerschappen niet, zoals zo vaak het geval is, definiëren als ondernemingenn, verenigingen of privépersonen die een (substantiële) financiële bijdrage willen leveren aan de realisatie of promotie van dit project, wel als ondernemingen,verenigingen en privépersonen die de film en de daarin behandelde problematiek, partnergeweld in het algemeen en geweld tegen vrouwen in een vertrouwensrelatie in het bijzonder, een warm hart toedragen en mee willen helpen deze meer bekendheid te geven door middel van het belangeloos ter beschikking stellen van promotiemateriaal en/of de bekendheid van de film via hun geëigende kanalen (website, sociale media, …) willen helpen bevorderen.

Geïnteresseerde ondernemingen, verenigingen en personen die zich daartoe willen engageren kunnen ons via het formulier op deze site contacteren of via e-mail (info@ingehetrelaas.be). Wij vragen daarbij een korte omschrijving te geven van de wijze waarop zij hun bijdrage willen leveren. Indien gewenst wordt promotiemateriaal door ons gratis aangeleverd.

Als tegenprestatie vermelden wij hen op deze pagina, al dan niet met een link naar hun website.

 

 

 

 

Actuele partners

Vzw ZIJN Beweging tegen Geweld

De vzw Zijn is een beweging die preventief en duidend optreedt tegen geweld en misbruik binnen elke vertrouwensrelatie. Voor meer info zie link onder het menu Sites & Video's.

 

Rapid Print

Printshop & Kopiecenter

Leopold 1 laan 53 8000 Brugge

Printen / kopiëren / inbinden en lamineren van verschillende formaten.

www.rapidprint.be

 

Hond in huis

Puppylessen, basislessen, probleemgedrag, persoonlijk advies,...

www.hondinhuis.be

 

Huis van de mens Brugge

Vrijzinning humanistisch

Jeruzalemstraat 51 8000 Brugge

deMens.nu biedt aan iedereen die het wenst vrijzinnig humanistische dienstverlening in de huizenvandeMens.

www.demens.nu

 

Frank Vanden Broucke

Beeldend kunstenaar, illustrator en auteur.

www.frankvandenbroucke.eu

 

 

 

 

 

MORNING GOLD FILMS

Copyright @ All Rights Reserved